Regulamin czytelni

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

  2. Torby i okrycia wierzchnie należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

  3. Każdy odwiedzający zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.

  4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

  5. W czytelni należy zachować ciszę.

  6. W czytelni nie można spożywać posiłków.

  7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.

  8. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed otwarciem biblioteki.

  9. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.